O nás

Po privatizaci v roce 1992 jsme navázali na tradici a zkušenosti národního podniku Silnice KNV Praha, závod Benešov. Naše společnost se zabývá především realizací dopravních staveb. Našim zákazníkům nabízíme generální dodávky staveb v plném rozsahu i dílčí dodávky jednotlivých technologických částí a to zejména:

  • výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací, parkovišť, lesních cest apod.,
  • pokládku asfaltových směsí
  • zemní práce a další

Provádíme také celoroční údržbu silnic ve Středočeském kraji a to především na Benešovsku, Vlašimsku, Příbramsku a Voticku.
V oblasti údržby zajišťujeme:

  • úpravy poškozených míst (výtluků) na komunikacích
  • řezání a frézování
  • úpravy profilu příkopů a jejich čištění (včetně sekání travních porostů, prořezávání stromů a keřů včetně štěpkování)
  • odstraňování sněhu, posyp komunikací inertním materiálem a posypovou solí
  • strojní zametání ulic a další

Ve vlastních obalovnách Chotýšany a Líchovy vyrábíme asfaltové směsi a modifikované asfaltové směsi. Kamenolomy Mladovice a Štileček vyprodukují ročně až 300 tis. tun drceného kameniva. V betonárce Votice vyrobíme ročně cca 5 tis. m3 betonových směsí.