Služby

Výroba a prodej asfaltových směsí

Asfaltové směsi ACO, ACL, ACP (asfaltový beton), BBTM (asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy), SMA (asfaltový koberec mastixový), PA (asfaltový koberec drenážní), AKO (asfaltový koberec otevřený) a SAL (asfaltový koberec se zvýšenou odolností proti šíření trhlin).

Výroba a prodej betonových směsí

Beton pevnostních tříd C8/10 (B 10) a vyšší pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb, mezerovitý beton a betonové potěry.

Výroba a prodej kameniva

Přírodní hutné drcené kamenivo EN 12620 (kamenivo do betonu), EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace), EN 13139 (kamenivo do malty) a EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch).

Prodej stavebnin

Betonové a plastové kanalizační systémy, silniční a zahradní obrubníky, zámkové dlažby, plotové programy, hutní materiály, izolační materiály, cihly, tvárnice, pojivové směsi, stavební nářadí a další.

Údržba silnic

Odstraňování sněhu a posyp komunikací, opravy poškozených míst, řezání a frézování vozovek, úpravy profilu příkopů a jejich čištění, strojní zametání ulic a další.