Cookies

1. Cookies

Společnost B E S s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 7496, jakožto provozovatel této webové stránky jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) užívá v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (dále jen „Směrnice e-Privacy“) a novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

2. Proč využíváme soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče.

Abychom Vám mohli zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu, využíváme na našich webových stránkách právě tyto soubory. Mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Jednotlivé informace obsažené v cookies pomáhají k tomu, abychom Vám mohli zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Obvykle nejsme schopni za pomocí cookies Vás přímo identifikovat a jelikož respektujeme Vaše právo na soukromí, jsou všechny typy cookies vypnuty, vyjma nezbytně nutných pro správný provoz a užití našich webových stránek. Je na Vás, zda chcete využívat jednotlivé typy cookies. V menu „Nastavení cookies“ je možno udělit souhlas k jejich využívání. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaši uživatelskou zkušenost s webovými stránkami.

Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Týká se to následujících domén www.besbn.cz.

3. Je užívání cookies zákonné?

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Vaše povolení. Nezbytné soubory cookies pomáhají učinit webové stránky použitelnými tím, že umožňují základní funkce, jako je např. přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookies nemůže web/aplikace správně fungovat.

4. Jak zabránit shromažďování cookies?

Svůj souhlas s Prohlášením o cookies na našem webu můžete kdykoli změnit nebo odvolat. Pokud si přejete změnit Vaše cookie nastavení, navštivte stránku „Nastavení cookies“ v zápatí webové stránky. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies pro cílení nabídky práce

Tento typ souborů cookies se používá ke sledování návštěvníků napříč weby. Záměrem je zobrazovat nabídky práce, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro inzerenty třetích stran. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro tyto účely lze kdykoliv odejmout.

6. Doba uchování

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Komu jsou cookies zpřístupněny?

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Fresh Services, s.r.o., IČ: 28180208, U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

8. Jaká máte v souvislosti se zpracováním cookies práva?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě statistických cookies nebo cookies nezbytných pro fungování webové stránky,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním cookies změnou nastavení v zápatí webové stránky,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

9. Shromažďované cookies

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: